Komunikačné siete

Proxy, brána do internetu

zentyal SBS

Opensource SBS server - Internetová brána

 

 

  • HTTP proxy server s filtrovaním obsahu
  • zdieľané adresáre pre windows, podpora active directory
  • DNS server
  • DHCP server
  • NTP server
  • HTTP, FTP server
  • Virtualizácia KVM / Virtualbox
  • EMAIL server vrátane webmailu, groupware, chat a VOIP telfónna ústredňa
  • IDS , Firewall , QOS

Zentyal modulesPonúkame inštaláciu systému zentyal, konfiguráciu na mieru pre Vašu firmu a taktiež vzdialenú podporu a servis.

Podľa počtu služieb a užívateľov navrhneme taktiež vhodný hardvér. Zentyal community verzia je k dispozícii zadarmo pod licenciou GNU GPL. Systém poskytuje zadarmo mnohé funkcie drahých servrových operačných systémov. Okrem interaktívneho filtrovania obsahu môže server slúžiť ako úložisko zdieľaných dát alebo mailserver, Server samotný umožňuje vzdialený prístup pre správcu, VPN šifrované tunely a zároveň hosting windows virtuálnych strojov v závislosti na serverovom hardvérovom vybavení.(OS Windows + účtovníctvo alebo iné špecifické windows aplikácie). Server môže taktiež plniť úlohu primárneho/záložného active directory servera alebo zdieľania pripojeného k existujúcej MS AD infraštruktúre. Vo virtuálnom prostredí je možné spustiť ktorýkoľvek komerčný softvér pre firemné prostredie. V prostredí servra zentyal je taktiež možné prevádzkovať VOIP telfónnu ústredňu a server pre online diskusie XMPP.

zentyal VOIP integrácia