Komunikačné siete

VPN šifrované prepoje

VPN tunely slúžia na prepájanie lokálnych sietí medzi geograficky vzdialenými lokalitami alebo ako prístupový uzol chránený šifrovaním pre užívateľské počítače z prostredia internetu. Spájanie sietí má mnoho výhod - užívatelia majú prístup k prostriedkom na sieti vo vzdialených lokalitách, realizácia lokálnej VOIP ústredne s možnosťou volania v rámci pobočiek prostredníctvom bezpečnej trasy, vhodné pre business continuity plánovanie zo serverom/serverami v záložnej lokalite. Pri využití formou prístupového bodu pre zamestnancov mimo firemné pripojenie je zabezpečený šifrovaný prístup ku všetkým prostriedkom siete firmy.